Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) beschermen geen ideeën of concepten. Ze beschermen uitgekristalliseerde en ontwikkelde producten, slogans, namen en vormgeving. Wanneer je een bedrijf hebt dat bijvoorbeeld tuinelementen maakt, dan is het zeer belangrijk om je ontwerpen te laten vastleggen. In deze blog nemen we een aantal voordelen van het beschermen van intellectueel eigendom met je door.

Wat zijn de voordelen van registratie?

Tal van voordelen vloeien voort uit het laten registreren van je intellectuele eigendom (IE). Denk daarbij aan: 

  • De marktwaarde van je bedrijf verhogen – IE kan inkomsten genereren voor je bedrijf door middel van licenties, verkoop of commercialisering van beschermde producten of diensten. Dit kan op zijn beurt je marktaandeel verbeteren of de winst verhogen. In geval van verkoop, fusie of overname kan het laten registreren en beschermen van IE-activa de waarde van je bedrijf verhogen.
  • Zet ideeën om in winstgevende activa – Ideeën op zich hebben weinig waarde. IE kan je echter helpen om ideeën om te zetten in commercieel succesvolle producten en diensten.
  • Het in licentie geven van je octrooien of auteursrechten kan bijvoorbeeld leiden tot een gestage stroom van royalty’s en extra inkomsten die de winst van je bedrijf kunnen verhogen.
  • De producten en diensten van je bedrijf op de markt brengen – IE is essentieel voor het creëren van een imago voor je bedrijf. Denk aan merken, logo’s of het ontwerp van je producten. IE kan je helpen om je producten en diensten in de markt te differentiëren en te promoten bij je klanten.
  • Toegang tot of het aantrekken van financiering voor je bedrijf- je kunt je IE-activa te gelde maken door ze te verkopen, in licentie te geven of te gebruiken als onderpand voor schuldfinanciering. Daarnaast kunt je je IE gebruiken als een voordeel bij het aanvragen van publieke of overheidsfinanciering, bijvoorbeeld subsidies of leningen.
  • Vergroot de exportmogelijkheden voor je bedrijf – IE kan je concurrentiepositie op de exportmarkten verbeteren. Je kunt merken en ontwerpen gebruiken om goederen en diensten in het buitenland op de markt te brengen, franchiseovereenkomsten te sluiten met buitenlandse bedrijven of je gepatenteerde producten te exporteren.

Lees meer over de verschillende soorten intellectueel eigendom en het belang van de bescherming van intellectueel eigendom.
Je kunt ook de contact opnemen met intellectueeleigendom.be, ze leggen je graag de verschillende mogelijkheden uit voor je bedrijf, zoals je merknaam registreren.